Regulamin bonów podarunkowych:
1. La Femme Salon Urody oferuje bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do skorzystania z usług La Femme Salon Urody na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. La Femme Salon Urody posiada w ofercie następujące rodzaje bonów podarunkowych: w postaci bonów wartościowych na kwotę każdorazowo określoną na bonie upominkowym ustaloną w chwili zakupu przez klienta
3. Okres ważności bonu podarunkowego widnieje na bonie i wynosi maksymalnie 3 miesiące od daty jego zakupu.
4. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w podanym na nim terminie jest równoznaczne z utratą ważności bonu.
5. W przypadku gdy w okresie ważności bonu podarunkowego jego posiadacz nie wykorzysta bonu w pełnej wartości, pozostała do wykorzystania kwota nie podlega zwrotowi przez La Femme Salon Urody.
6. Zgodnie z życzeniem, posiadacz bonu podarunkowego może do niego dopłacić, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty posiadacz bonu proszony jest o kontakt z gabinetem La Femme Salon Urody pod nr tel. + 48 43 656 91 19. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie pracownika, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon.
8. Bon podarunkowy należy okazać w gabinecie La Femme Salon Urody przed skorzystaniem z zabiegu.
9. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, bon podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany. 10.W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego La Femme Salon Urody nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
11. La Femme Salon Urody zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwość co do ich autentyczności. W takim przypadku bon upominkowy uznany zostanie przez La Femme Salon Urody za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
12. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w gabinecie La Femme Salon Urody na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo. 13. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
14. Bon może zostać wykorzystany jednorazowo z wyłączeniem pakietu usług.
15. Bony podarunkowe w postaci bonów wartościowych uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów z wyłączeniem zabiegów:
- medycyny estetycznej;
- firmy Duo Laser;
- Dermapenu;
- konsultacji i zabiegów u podologa;
- konsultacji i zabiegów u trychologa.
16. Integralną częścią bonów podarunkowych jest niniejszy regulamin, który na życzenie klienta jest udostępniany w gabinecie La Femme Salon Urody. Podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
17. La Femme Salon Urody zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej, wszelkie poprzednie wersje (publikowane w Internecie bądź drukowane) tracą ważność.